Page 8 - ICEPRO
P. 8

WESTELINE
OY - Ratakatu
ICEPRO WESTELINE tillhör den nya genera- tionens sarger med en symmetriskt elastisk pro l- stomme och spelarsäkra publikskydd med komspo- sitstolpar som är genomskinliga eller av aluminium.
WESTELINE-sargen är lämpad för användning i alla sorters ishallar: nya eller i renoveringsbehov. Den är lätt, stark och elastisk helhetslösning bestå- ende av en pro lstomme och publikskyddssystem med stolpar.
Stödstolparna för publikskyddet monteras genom överliggaren, vilket skapar en jämnt elastisk helhet. Det möjliggör användande av lätta, elastiska och säkra skyddsmaterial.
EGENSKAPER
l Konstruktionen är elastisk i sin helhet, en äkta elastisk sarg
l Elastisk specialpro lstomme, som har fyra vertikala och sju horisontella stöd
l ”Hyllan” mellan sargen och publikskyddet är smal och säker
l Styranordningar för sargsektionerna, varje skarv har två styranordningar
l Sektionerna kan kopplas loss var som helst.
l Stödsystemet kan modi eras för att passa både
nya objekt och objekt i renoveringsbehov
l Reklamskyddssystem kan installeras på fram-
och baksida.
l Baksidesbeklädnaden kan gå hela vägen ner till
stommens underkant eller till önskad höjd.
13, 84100 YLIVIESKA, Puh. 08 349 600, Fax 08 420 420, info@icepro. , www.icepro. 


   6   7   8   9   10