Page 6 - ICEPRO
P. 6

STEELINE – DEN SÄKRASTE ELASTISKA SARGEN
OY - Ratakatu
STEELINE -sargens baksidesbeklädnad kan gå hela vägen ner till golvet eller kan lämnas öppen nertill (bild) vilket underlät- tar installation- och nedmontering.
Överliggaren är väldigt smal mot isen vilket gör den säker och den kräver ingen mjuk extrautrustning som riskerar att gå sönder.
ICEPRO STEELINE – den mest elastiska av de elastiska. En ny genera- tions elastisk sarg, med ett publikskydd med vertikala stolpar för elitarenor. STEELINE har förändrat uppfattning- en av sargers konstruktion med avse- ende på elasticitet och säkerhet. Desig- nen skapades från grunden. Stommen har en specialpro lering som är stum i den nedre delen och symmetriskt elas- tisk uppåt, vilket tillsammans med pu- blikskydden på lång- och kortsida ska- par en enhetlig, säker sargkonstruktion. Stödstolparna som monteras genom överliggaren ger en maximalt elastisk kombination. ”Hyllan” mellan sargens ovansida och publiksksyddets insida är smal och säker. För publikskydd med stolparkandelättasteochmestelastis- ka skyddsmaterialen användas.
EGENSKAPER
lTransparenta vertikala stödstolpar lKonstruktionen är elastisk i sin helhet,
en äkta elastisk sarg lSymmetriskt elastisk pro lstomme,
som har tre vertikala och nio
horisontella stöd
lEn maximalt elastisk sarg för maximal
spelarsäkerhet
lStyranordnigar mellan sektionerna,
varje koppling har två styranordningar. l Sektionerna kan kopplas loss var som
helst.
lI standardutförandet fästes sektioner-
na i varandra med bultar
l Som extrautrustning  nns snabbfästen
till sektionerna.
lVarje koppling har två fästen.
l Alternativt kan sargen förberedas för
snabbfästen som kan läggas till senare. l Väldigt snabb att installera och
nedmontera
l Styranordningarna mellan isdamms-
och sargsektionerna unerlättar installation och förhindrar att sargen
glider på isdammen.
l Den isolerande isdammen säkerställer
att isen är hård även närmast sargen. lReklamskyddssystemsommonteras
i sargen  nns som extrautrustning.
13, 84100 YLIVIESKA, Puh. 08 349 600, Fax 08 420 420, info@icepro. , www.icepro. 


   4   5   6   7   8