Page 4 - ICEPRO
P. 4

OY - Ratakatu
SUPERLINE
Avståndet mellan skydds- och spelytan är minimal vilket gör att separata, mjuka el- ler mekaniskt mindre hållbara konstruk- tioner inte behövs.
ICEPRO SUPERLINE är en säker och elas- tisk sarg av den nya generationen som är försedd med ett stolplöst publikskyddssystem. Den elastis- ka ICEPRO pro lstommen i SUPERLINE sargen har visat sig vara utmärkt i hård anvädning på en förstklassig multisportarena (Hartwall Areena), un- der  era års tid. Nu har vi utvecklat den ytterliga- re med en lätt och robust pro l som möjliggör ett stolplöst publikskydd.
EGENSKAPER
l Stolplöst publikskydd för kort- och långsidor, fri sikt mot planen!
l Symmetriskt elastisk pro lstomme, som har tre vertikala och nio horisontella stöd
l En spelarsäker, elastisk konstruktion i enlighet med de nya rekommendationerna
l Styranordnigar mellan sektionerna, varje koppling har två styranordningar. Sektionerna kan kopplas loss var som helst.
l I standardutförandet fästes sektionerna i varandra med bultar
l Som extrautrustning  nns snabbfästen till sektionerna.Varje koppling har två fästen.
l Alternativt kan sargen förberedas för snabbfästen som kan läggas till senare.
l Styranordningarna mellan isdamms- och sargsek- tionerna unerlättar installation och förhindrar att sargen glider på isdammen.
l Den isolerande isdammen säkerställer att isen är hård även närmast sargen.
l Styranordningarna i isdammens skarvar under- lättar installation och håller isdammen stadigt på plats.
l Reklamskyddssystem som monteras i sargen  nns som extrautrustning.
SUPERLINE -sargens baksidesbeklädnad kan gå hela vägen ner till golvet eller kan lämnas öppen nertill (bild) vilket underlättar installation- och ned- montering. Överliggaren är väldigt smal mot isen vil- ket gör den säker och den kräver inga mjuk extraut- rustning som riskerar att gå sönder.
13, 84100 YLIVIESKA, Puh. 08 349 600, Fax 08 420 420, info@icepro. , www.icepro. 


   2   3   4   5   6