Page 39 - ICEPRO
P. 39

ICEPRO OY RATAKATU 13 FI-84100 YLIVIESKA FINLAND
info@icepro.  www.icepro. 
Tel +358 (0)8 349 600 Fax +358 (0)8 420 420
HÅRDARETAG PÅ ISEN
Ishockeyn har blivit allt tuffare på senare år. Spelarna är större, starkare och snabbare nu än någonsin. Det blir mer och hårdare närkontakt på isen. An- talet matcher ökar. Skador är vanliga.
Utvecklingen av spelet och hockeysargerna har stått och stampat i  era år. Det behövs  exibla och snygga sargkonstruktioner för att förbättra säker- heten för spelarna.
VADVI HAR GJORT,VADVI KAN GÖRA
ICEPRO Oy introducerade en ny sargkonstruktion av den nyaste tekni- ken år 2010. Sargernas säkerhetsegenskaper är av toppklass. Denna utveck- ling ledde till att vi idag är en föregångare i branschen.Vi levererade den för- sta elastiska sargen i Europa till Hartwall Areena år 2011. Sargen hyllades omedelbart av spelarna och förändrade säkerhetsdiskussionen inom hock- eyn. Hockey-VM spelades år 2012 och 2013 i rinken.Vi har fortsatt vårt ut- vecklingsarbete genom att undersöka ishallars förutsättningar och fortsatt förbättra våra sargers konstruktion och detaljer.
Vi hjälper byggare, sanerare och ansvariga att få säkra och snygga sargkon- struktioner och ishallstillbehör med hänsyn till varje objekts behov. I samar- bete med våra kunder utvecklar vi spelsituationen och säkerheten för spe- larna.
ICEPRO Oy:s huvudprodukter är sargkonstruktioner för ishallar- isbanor, komplett med publikskydd, bås och ishallstillbehör. Sidoprodukter är läktare, resultattavlor och displayer, omklädningsrum och andra produkter som be- hövs för att skapa en individuellt designad, fungerande helhetskonstruktion.
Ta kontakt med oss redan på planeringsstadiet. Bäst resultat får vi genom att samarbeta!
OY - Ratakatu 13, 84100 YLIVIESKA, FINLAND,Tel, +358 8 349600, Fax +358 8 420 420, info@icepro. , www.icepro. 


   36   37   38   39   40