Page 25 - ICEPRO
P. 25

FÖRVARING
FÖRVARINGSFLAK FÖR STOLPAR
Förvarings ak för stolpar till publik- skyddssystemen där de hålls i ordning utan att skadas. En robust konstruk- tion av stålpro l som är varmgalvad en- ligt SFS-EN ISO 1461 standard. Ovanpå  aket sitter en skiva med hål i samma storlek som stolparna. De förvaras stå- ende och faller inte. I standardutföran- de har  aket plats för 100 stolpar. Fö- varings aket för stolpar kan monteras ovanpå grunddelen vilket möjliggör för-  yttning med gaffeltruck. Den kan även monteras på hjälpstommen då den kan för yttas med palldragare.
pro l som är varmgalvad enligt SFS-EN ISO 1461 standard och polyeteenbe- klädnad. Lådan kan monteras på grund- delen vilket gör att den kan  yttas med gaffeltruck. Den går även att stapla till- sammans med grunddelen. Den kan även monteras på hjälpstommen då den kan för yttas med palldragare.
FÖRVARINGSVAGN FÖR PUBLIKSKYDD
Förvaringsvagn för skyddsglas och akryl- och polykarbonatskivor. Robust konstruktion med stomme av stålpro-  l som är varmgalvad enligt SFS-EN ISO 1461 standard. Skivorna fästs på vag- nen med spännband. Kan för yttas även med truck eller palldragare. Hjulen, som har kullager, lämnar inga spår efter sig. Två vridbara och två fasta hjul. Förva- ringsvagnen tål en last om 900 kg.
ALLROUND VAGN
ICEPRO -allround vagn för sargsek- tioner, publikskydd och övrigt ishalls- material. En robust konstruktion med räcke, tillverkad av en stålrörstomme som är galvad enligt SFS-EN ISO 1461 med en plywoodbeklädnad. Lasten fästs med spännband. Hjulen, som har kulla- ger lämnar inga spår efter sig.Två vrid- bara och två fasta hjul.Allround vagnen tål en last om 900 kg.
FÖRVARINGSLÅDA
Förvaringslåda framtagen särskilt för sargens stödben så de hålls rena och i ordning. En robust konstruktion av stål-
OY - Ratakatu 13, 84100 YLIVIESKA, FINLAND,Tel, +358 8 349600, Fax +358 8 420 420, info@icepro. , www.icepro. 


   23   24   25   26   27