Page 24 - ICEPRO
P. 24

FÖRVARING
OY - Ratakatu 13, 84100 YLIVIESKA, FINLAND,Tel, +358 8 349600, Fax +358 8 420 420, info@icepro. , www.icepro. 
ICEPRO-FÖRVARINGSSYSTEM FÖR ISHALLSTILLBEHÖR
I många ishallar monteras sargen ner helt eller del- vis under säsongen eller när säsongen är över.Ty- värr händer det ofta att sargsektionerna samlas i en hög lutade mot en vägg, på en lastpall eller i vär- sta fall på golvet. ICEPRO har utvecklat ett nytt, funktionellt, förvaringssystem som utrustas utifrån ishallens och sargens behov samt iakttar ytan som  nns att tillgå.
FÖRVARINGSFLAK FÖR SARGSEKTIONER
Förvarings aken för sargsektionerna består av moduler på så sätt att grunddelen kan byggas på efter behov. Grunddelen är robust stål som är varmgalvat enligt SFS-EN ISO 1461 –standard. Den är tänkt att för yttas med en gaffeltruck. Fla- ket tål en last på åtminstone 1500 kg. Sargsektio- nerna fästs på  aket med spännband. Det är enkelt att komplettera grunddelen med ett räcke i anting- en en ände eller i båda. Räcket sätts fast i hylsor som  nns på  aket. Räckena stödjer sargsektioner- na och förhindrar att de faller. Flaket kan utrustas med en botten tillverkad av plast, plywood eller ICEFLOOR -platta. Flak med en botten kan även användas för förvaring av andra typer av maskiner eller produkter.
Genom att montera på robusta hjul på undersi- dan av  aket kan det för yttas för hand. Ett  ak med hjul tål en last på max 900 kg, med hänsyn till nödvändig säkerhetsmarginal. Ett  ak med hjul kan för yttas även med hjälp av en palldragare.Till alla  ak  nns även en hjälpstomme att få, för an- vändning med palldragare. Förvarings aken kan an- vändas även för att förvara akryl- och polykarbo- natplattor. Ett fullständigt förvaringssystem består av olika sorters förvarings ak som vi designar och måttanpassar utifrån objektets behov.


   22   23   24   25   26