Page 21 - ICEPRO
P. 21

MASKINPORT
ICEPRO maskinportar är driftsäkra, hållbara och enkla att använda. Maskin- portens multifunktionslås represente- rar branschens nyaste teknik och är den bästa anordning som utvecklats för det- ta ändamål.
Låsets konstruktion är mycket stark och exeptionellt lätt att använda. Den låser och håller porten säkert på plats och koncentrerar automatiskt porten på rätt plats. Låset kan installeras i efter-
hand på nästan alla sorters sarger.
Höjden på maskinportens sparklist jus- teras med hjälp av handtaget. Handta- get lyfter upp sparklisten när det öppnas och den sänks ner när handtagen trycks ner igen. Maskinportens användning och underhåll av isen förenklas. Maskinpor- ten kan förses med antingen fasta eller helt justerbara gångjärn utifrån kundens önskemål.
OY - Ratakatu 13, 84100 YLIVIESKA, FINLAND,Tel, +358 8 349600, Fax +358 8 420 420, info@icepro. , www.icepro. 
Låset öppet. Maskinportens sparklist och låsets handtag har lyfts upp med en enda rörelse. Inga skruvar behö- ver lossas på eller andra justeringar eller procedurer.
Låset stängt. Handtagen och sparklisten är nere.


   19   20   21   22   23