Page 2 - ICEPRO
P. 2

PRESENTATION
ICEPRO Oy designar, tillverkar och le- vererar innovativ utrustning för isbanor. Vi har introducerat en ny generations produkter, som in i minsta detalj repre- senterar den nyaste tekniken och desig- nen.
ICEPRO har grundats för att möta det behov som  nns på marknaden och som beror på att utvecklingen i bran- schen har stått och stampat på stället i  era år. Framförallt spelarsäkerheten har åsidosatts och i takt med att spe- let har blivit hårdare har detta lett till  er skador.
Våra medarbetare har  era årtiondens erfarenhet av att konstruera, tillverka och leverera isbaneutrustning till hund- ratals objekt över hela världen. Dess- utom har de en bakgrund som aktiva hockeyspelare, tränare, manager eller materialare.
ICEPRO kan tillhandahålla helhetslös- ningar som möter varje arenas behov på ett optimalt sätt.Alla projekt skräd- darsys utifrån kundens och objektets krav och sargkonstruktioner och is- hallsprodukter leveras som en helhet, alltid enligt tidsplan.
ICEPRO Oy:s huvudprodukter är: hoc- keysarger, skyddskonstruktioner, spelar- och funktionärsbås, hockeyburar och annan ishallsutrustning. I helhetslösning- arna ingår dessutom resultattavlor och screenar, läktarstolar och omklädnings- rum.
YRKESSKICKLIG PROJEKT- KOMPETENS UNDER IS- HALLARS ELLER UTEBA- NORS HELA LIVSCYKEL
ICEPRO grundades år 2010 som ett svar på de allvarliga brister som fanns i branschen. Utvecklingen av spelförut- sättningarna har stått och stampat på stället i  era år. Kraven på sargernas funktion och säkerhet har ökat avsevärt i takt med att spelet blivit hårdare, men någon märkbar utveckling har inte skett på länge.
Allvarliga skador uppkommer regelbun- det.Varje skada är en skada för mycket, om den går att undvika.
ERFARENHET GER LEDANDE UTVECKLING
ICEPRO Oy avslutar nu denna stag- nation. Under våra karriärer har vi varit ansvariga för att konstruera, tillverka, le- verera och installera ishallsanordningar till hundratals arenor världen över.
Vi har varit ansvariga för leverans till några av världens mest krävande arenor, medräknat  ertaletVM- och OS-arenor.
Vi har utvecklat  ertalet nytänkande och vägvisande lösningar för teknik och material, som med tiden blivit interna- tionell standard.
OY - Ratakatu 13, 84100 YLIVIESKA, FINLAND,Tel, +358 8 349600, Fax +358 8 420 420, info@icepro. , www.icepro. 


   1   2   3   4   5