Page 18 - ICEPRO
P. 18

ROLLERLINE
ICEPRO ROLLERLINE -sargen pas- sar utmärkt för inline-hockey, fotboll och futsal inomhus och utomhus. Den kan anpassas till existerande fästen, vil- ket gör att man kan undvika att göra nya fästen i golvet. Hur sargen fästs och stöds bestäms individuellt och det  nns även möjlighet till lösningar med snabb- fästen. Sargen kan tillverkas förutom av stålnät, av polykarbonatkasetter eller mjuka textilnät.
ICEPRO ROLLERLINE -sargen har en standardradie på 7,65 m, men den kan ändras ända till 1,53 m. Sargens färg kan, i enlighet med regelverket, väljas ut- ifrån objektet och användningsområdet. Reklamskyddssystem  nns som extrau- trustning.
Till ICEPRO ROLLERLINE -sargen  nns även ett förvarings- och transpor- teringssystem, vilket gör en nedmonte- rad sarg enkel att transportera och för- vara.
OY - Ratakatu 13, 84100 YLIVIESKA, FINLAND,Tel, +358 8 349600, Fax +358 8 420 420, info@icepro. , www.icepro. 


   16   17   18   19   20