Page 16 - ICEPRO
P. 16

Ovanpå sargen  nns
1500 mm höga, väldigt hållbara PC-skivor. Publikskyddet på kortsidorna kan genomföras även med vridbara stålnätssektioner, vars standardhöjd är 1600 mm.
De inbyggda småmålen på långsidorna är 600 x 400 mm. De är tillverkade av pulver- lackerat, galvat stål.
ICEPRO PLAYLINE är en utomhus- sarg för näridrottsplatser. Den lämpar sig väldigt bra till skolgårdar, parker och små näridrottsplatser. Stommen är till- verkad av varmgalvat stål av fyrkants- pro l. Den förses med sargsidor av HD-polyetenplast som fästs med rost- fria stålnitar. Sargen kan förses med stödben som förankras eller med be- tongvikter. På vintern kan sargen för- ses med is.
Kortsidorna på ICEPRO PLAYLINE -sargen är 1100 mm och långsidorna är 550 mm. Sargen har inga spelar-el- ler maskinportar i standardutförande, men dessa kan tillverkas på beställning. Portarna kan placeras fritt, med beak- tande av sektionsindelningen på sargen. Rinken kan förses med ett multisport- golv eller konstgräs. På kortsidorna kan mål som är 1500 x 1000 mm byggas in och på långsidorna kan mål som är 600 x 400 byggas in. Basketkorgssystem in- stalleras i publikskyddet på kortsidorna. Sargens färg kan väljas utifrån objektet och den kan få täcksidor även på utsi- dan. För publikskyddet kan PC-skivor, stålnätssektioner eller textilnät använ- das.
OY - Ratakatu 13, 84100 YLIVIESKA, FINLAND,Tel, +358 8 349600, Fax +358 8 420 420, info@icepro. , www.icepro. 
PLAYLINE


   14   15   16   17   18