Page 15 - ICEPRO
P. 15

MONILINE
Vid ICEPRO MONILINEs maskin- port  nns ett justerbart stödben, som gör att porten kan hållas rak och funge- rande efter att isen tillverkats och även vid hårda vinterförhållanden. Maskin- porten har justerbara sparklister, vilka kan tas upp och ner med hjälp av dör- rarnas handtag. De underlättar under- håll av isen eftersom porten hålls fung- erande även vid förändringar i isens tjocklek.
Förankring och stöd till ICEPRO MO- NILINE -sargens sektioner planeras utifrån varje objekts behov. Stödben kan föränkras eller frysas fast.Alterna- tivt kan stödben med betongvikter an- vändas.
ICEPRO MONILINE -sargen har en standardradie på 7,65 m, men den kan ändras ända till 1,53 m. Färger till sar- gen kan väljas med hänsyn till objek- tet. För åretruntbruk rekommenderar vi dock vit färg.
Till ICEPRO MONILINE -sargen  nns ett förvarings- och transporte- ringssystem att få, vilket gör en ned- monterad sarg enkel att transportera och förvara.
ICEPRO MONILINE -sargens stål- nätsskydd kan förlängas med lätta skyddsnät om det  nns en bakomlig- gande byggnad, väg eller annat objekt som ska skyddas.
Konstruktionen består av stödpelare av metall och textilnät som fästes i pe- larna. Den väger mindre och påverkas inte lika mycket av vinden som en stål- nätskonstruktion. Förlängningen kan i vissa fall hålla kostnaderna nere efter- som man undviker ett dyrt bygge av ett fast skyddsstaket.
OY - Ratakatu 13, 84100 YLIVIESKA, FINLAND,Tel, +358 8 349600, Fax +358 8 420 420, info@icepro. , www.icepro. 


   13   14   15   16   17