Page 10 - ICEPRO
P. 10

HOCKEYLINE
OY - Ratakatu
Sargstommen är av mycket stabil fyrkantspro l i stål. Stödstolparna till publikskyddet integreras med sargsek- tionerna genom överliggaren.
ICEPRO HOCKEYLINE är en traditionell ishock- eysarg, vars modi erbara stödsystem gör den läm- lig för nya ishallar och särskilt för ishallar som ska renoveras.Tack vare sin förstärkta stomme lämpar den sig utmärkt för hård ishockeyanvändning.
Stommen är tillverkad av starkt, varmgalvat pro l- stål. Sarg, överliggare och sparklist är av HD-poly- eten. De har fästs i stommen med rostfria stålnitar. Sargens stöd kan förankras genom stommen, med hjälp av ett stödben som förankras, fryses fast eller stöds med betongvikter. ICEPRO HOCKEYLI- NE -sargens höjd är 1100 mm eller 1250 mm. Spe- lar- och maskinportar designas särskilt utifrån varje objekt och de kan placeras var som helst.
ICEPRO HOCKEYLINE -sargens publikskydd stöds med hjälp av aluminiumstolpar som fästs på stommens utsida. Som skyddsmaterial kan polykar- bonat, akryl eller härdat glas användas.
Till sargen kan också ADPRO -reklamskyddssys- tem installeras. För båsen rekommenderar vi en baksidesbeklädnad som gör det lättare att hålla bå- sen städade och lätta att hålla rent.
13, 84100 YLIVIESKA, Puh. 08 349 600, Fax 08 420 420, info@icepro. , www.icepro. 


   8   9   10   11   12