Page 9 - ICEPRO
P. 9

OY - Ratakatu
COMPOLINE LED
ICEPRO:n huipputurvalliseen jääkiekkokaukaloon in- tegroitu mediapintajärjestelmä perustuu Martin Profes- sionalin luovaan videojärjestelmään ja sen ohjaus tapah- tuu Martinin kehittämää P3-järjestelmää hyödyntäen. Järjestelmä koostuu LED-liuskoista, virtalähdeyksiköis- tä ja järjestelmäprosessorista. Järjestelmäprosessori lii- tetään lähiverkkoyhteydellä virtalähdeyksiköihin.Yhteen järjestelmäprosessoriin voidaan liittää useampia virtaläh- deyksiköitä. LED-liuskat kytketään virtalähdeyksiköihin yhdellä kaapelilla, jossa kulkee liuskojen tarvitsema virta sekä ohjausdata. Mikäli yhden järjestelmäprosessorin ka- pasiteetti ei riitä, voidaan järjestelmässä käyttää useam- paa järjestelmäprosessoria.
Järjestelmäprosessorissa on graa nen käyttöliittymä, jolla asetuksien tekeminen on helppoa. Graa sen käyttöliitty- män kautta tehdään videomappaus, säädetään mediapin- nan ominaisuuksia ja tarkkaillaan järjestelmän toimintaa. Tärkeimmät ominaisuudet, kuten kirkkaus ja videomap- paus, ovat ohjattavissa myös reaaliaikaisesti sekä proses- sorin käyttöliittymästä että valo-ohjaimella DMX-signaa- lia hyödyntäen.
Kokonaisuutena toimiva järjestelmä on huipputurvallinen sekä pelaajille että katsojille, ja mahdollistaa aivan uuden- laisten elämyksien tarjoamisen jääkiekko-otteluiden yh- teydessä.
Järjestelmän tekniset ominaisuudet
• KirkkaatLED-liuskat(4000Nit)
• PikselikohtainenkirkkaudenjavärienkalibrointiLED-liuskoissa • EilatenssierojayksittäisenLED-liuskojenvälillä.
Muutokset tapahtuvat synkronoidusti koko järjestemässä
• YksinkertainenkaapelointivirtalähdeyksiköiltäLED-liuskoille
• JärjestelmäntärkeimpienominaisuuksienohjausDMX-valo-ohjaimella • Jääkiekkokaukalonjajääpadonyhteiskorkeus1100mm
• Yleisösuojauksenmateriaalikovapinnoitettu10mmPCH=1750mm • YleisösuojauksentuentaCompolineLEDH=1600mm
• Järjestelmänjoustoarvot23mm/h=1100mm,
62mm/63mm H=1550mm 60 kg/ 3,37m/s
13, 84100 YLIVIESKA, Puh. 08 349 600, Fax 08 420 420, info@icepro. , www.icepro. 


   7   8   9   10   11