Page 7 - ICEPRO
P. 7

OY - Ratakatu
STEELINE
STEELINE on jousto-ominai- suuksiltaan huippuluokkaa. Hartwall-Areenalle 2011 asen- nettu kaukalo on ollut kovassa liigakäytössä ja sekä MM-aree- nana 2012 ja 2013. Kaukalolle tehtiin päivitys 2014 ja siitä läh- tien kaukalossa on pelattu KHL- sarjaa ja se on saanut pelaajilta kiitosta turvallisuusominaisuuk- sistaan.
KAUKALO KOVAAN KÄYTTÖÖN
ICEPRO STEELINE on kehitetty pe- laajien turvallisuuden maksimoivaksi ja monitoimiareenoiden erikoiskaukalok- si jo 2 vuotta ennen nykyisten suositus- ten määrittämistä ja voimaan tuloa. Se on areenan henkilökunnalle erittäin no- pea ja helppo pystyttää, purkaa ja varas- toida. Aitioiden kohdalla olevat kapeat laitaelementit lisäävät aitiotilaa. Pelaaja- porttien salvat ovat laserleikattua ruos- tumatonta terästä. Komposiittimateri- aalista valmistettu kahva on miellyttävä käyttää sekä pelihanskalla että paljaalla kädellä. Aitiot on sovitettu kaukaloon tarkasti eikä rakenteisiin jää likaa ja ros- kia kerääviä rakoja.
STEELINE rakenne estää lämmintä ilmaa virtaamasta katsomosta kentän puolelle. Kondenssiveden muodostuminen ja jäänoro- jen syntyminen elementtien saumoihin vähe- nee merkittävästi.
STEELINEn huoltoportin lukkosalpa on markkinoiden paras. Sen yhdellä käden liik- keellä kolmeen suuntaan liikkuva mekanismi. keskittää portin ja pitää sen tiukasti kiinni ja säätää samalla potkulistan korkeuden
NOPEA PYSTYTTÄÄ JA PURKAA
Monitoimiareenan kaukalon tulee olla nopea ja helppo pystyttää ja purkaa. STEELINE -kaukalon sisään rakennet- tu kiinnikejärjestelmä mahdollistaa no- pean pystyttämisen ja purkamisen osit- tain tai kokonaan.
STEELINE -kaukalo on muunneltava. Koostumusta voidaan muuntaa valitse- malla kunkin kohteen käyttöä ja tarpei- ta parhaiten vastaavat komponentit, ra- kennevaihtoehdot ja ominaisuudet.
ICEPRO -jääpatorakenteessa olevat ohjaimet estävä kaukalon liukumisen jääpadon päällä. Ne nopeuttavat myös asennustyötä, koska kaukaloelement- ti osuu aina automaattisesti paikalleen.
Jokaista laitaelementtiä kohden on sa- malla kohtaa oleva samanpituinen jää- patoelementti. Jääpato voidaan asentaa koko kaukaloon tai vain osaan siitä tar- peen mukaan. Järjestelmä on monipuo- lisesti muunneltavissa mittojen, ankku- roinnin ja sijoituksen suhteen.
ICEPRO -jääpato on eristetty. Vakiora- kenteen korkeus on 60 mm.
13, 84100 YLIVIESKA, Puh. 08 349 600, Fax 08 420 420, info@icepro. , www.icepro. 


   5   6   7   8   9