Page 6 - ICEPRO
P. 6

OY - Ratakatu
STEELINE -TURVALLISIN JOUSTOKAUKALO
STEELINE -kaukalon taustalevytys voi- daan ulottaa lattiaan asti tai jättää ala- osasta avoimeksi (kuva) jolloin asennus- ja purku helpottuvat.
ICEPRO STEELINE – joustavista joustavin. Läpinäkyvillä komposiitti- pystytolpilla tuetuilla yleisösuojilla varus- tettu uuden sukupolven joustokaukalo huipputason areenoille.
STEELINE muutti käsityksen kauka- loiden rakenteen joustosta ja turvalli- suudesta. Suunnittelu aloitettiin puhtaal- ta pöydältä. Erikoispro ileista valmistettu runko on alaosastaan jäykkä ja jous- taa symmetrisesti ylöspäin muodosta- en sisäänrakennetun pääty- ja sivusuoji- en tuennan kanssa yhtenäisen turvallisen laitarakenteen. Reunakaiteen läpi tulevat- tukipylväät siirtävät laidan jouston suojiin muodostaen joka kohdastaan maksimaa- lisesti joustavan laitasuojayhdistelmän. Laidan yläosan ja suojien sisäpinnan väli- nen hylly on kapea ja turvallinen. Pylväil- lä tuetuissa pääty ja sivusuojissa voidaan käyttää joustavimpia ja keveimpiä suoja- materiaaleja kuin esimerkiksi ns. tuetto- missa suojauksissa.
STEELINE-kaukalo on eniten käytet- ty Liiga-kaukalo Suomessa. STEELINE- kaukalon ovat valinneet Vaasa, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Rauma ja Pori.Vuo- desta 2014 STEELINE-kaukalossa on pelattu KHL-sarjaa Hartwall Areenalla.
Reunakaiteen jään puoleinen osa on erit- täin kapea ja turvallinen eikä vaadi heikos- ti kestäviä pehmeitä lisäosia.
OMINAISUUDET
lLäpinäkyvät suojauksen pystytuet
l Kokonaisjoustava rakenne, todellinen
joustolaita
lSymmetrisesti joustava pro ilirunko,
jossa on kolme pysty- ja kahdeksan
vaakatukea
lPelaajien turvallisuuden maksimoiva
joustavin mahdollinen rakenne
l Elementtien väliset ohjaimet, joka
liitoksessa on 2 ohjainta. lElementit voidaan irrottaa mistä
kohtaa tahansa
lVakiomallissa elementtien kiinnitys
pulteilla
lLisävarusteena elementtien pika-
kiinnitys.
l Joka liitoksessa on kaksi kiinnitintä. lVaihtoehtona valmius pikakiinnityk-
seen, joka voidaan lisätä myöhemmin l Todella nopea asentaa ja purkaa moni-
toimiareenan käytössä
lJääpato- ja kaukaloelementtien väliset
ohjaimet nopeuttava asennusta ja estävät kaukalon liikkumisen jääpadon päällä
lJääpadon lämmöneristys varmistaa jään pysymisen tasalaatuisena myös laidan vieressä.
lLisävarusteena laidan taustaan asennettava mainossuojajärjestelmä
13, 84100 YLIVIESKA, Puh. 08 349 600, Fax 08 420 420, info@icepro. , www.icepro. 


   4   5   6   7   8