Page 5 - ICEPRO
P. 5

OY - Ratakatu
SUPERLINE
SUPERLINEn huolto- portin lukkosalpa on markkinoiden paras. Sen yhdellä käden liik- keellä kolmeen suun- taan liikkuva meka- nismi on itsekeskittävä ja pitää portin tiukas- ti kiinni.
VIIMEISTELLYT YKSITYISKOHDAT
ICEPRO SUPERLINE -kaukalon yksityiskohdat on viimeistelty turvallisiksi ja käyttäjäystävällisik- si. Pelaajaporttien salvat ovat laserleikattua ruostu- matonta terästä. Komposiittimateriaalista valmistet- tu kahva on miellyttävä käyttää sekä pelihanskalla että paljaalla kädellä.Aitiot on sovitettu kaukaloon tarkasti eikä rakenteisiin jää likaa ja roskia kerää- viä rakoja.
HELPPO PYSTYTTÄÄ JA PURKAA
Monitoimiareenan kaukalon tulee olla nopea ja helppo pystyttää ja purkaa. SUPERLINE -kauka- lon sisäänrakennettu kiinnikejärjestelmä mahdollis- taa nopean pystyttämisen ja purkamisen osittain tai kokonaan.
SUPERLINE -kaukalo on muunneltava. Koostu- musta voidaan muuntaa valitsemalla kunkin kohteen käyttöä ja tarpeita parhaiten vastaavat komponentit, rakennevaihtoehdot ja ominaisuudet.
ICEPRO -jääpatorakenteessa olevat ohjaimet estä- vä kaukalon liukumisen jääpadon päällä. Ne nopeut- tavat myös asennustyötä, koska kaukaloelementti osuu aina automaattisesti paikalleen.
Jokaista laitaelementtiä vastaa samalla kohtaa ole- va samanpituinen jääpatoelementti. Jääpato voidaan asentaa koko kaukaloon tai vain osaan siitä tarpeen mukaan. Järjestelmä on monipuolisesti muunnelta- vissa mittojen, ankkuroinnin ja sijoituksen suhteen.
ICEPRO -jääpato on eristetty. Vakiorakenteen kor- keus on 60 mm.
SUPERLINE rakenne estää lämmintä ilmaa virtaamasta katsomosta kentän puolelle. Kondenssiveden muodostumi- nen ja jäänorojen syntyminen elementtien saumoihin vähe- nee merkittävästi.
13, 84100 YLIVIESKA, Puh. 08 349 600, Fax 08 420 420, info@icepro. , www.icepro. 


   3   4   5   6   7