Page 26 - ICEPRO
P. 26

OY - Ratakatu
VARASTOINTI
ICEPRO -JÄÄKENTTÄLAITTEIDEN VARASTOINTIRATKAISUT
Monessa hallissa jääkiekkokaukalo puretaan joko kokonaan tai osittain kauden aikana tai sen päät- tyessä.Valitettavan usein kaukaloelementtien koh- talo on jäädä pinoon seinää vasten, kuormalavalle tai pahimpana vaihtoehtona jopa suoraan lattial- le. ICEPRO on kehittänyt uuden monikäyttöisen varastointijärjestelmän, joka varustetaan hallin ja kaukalon tarpeiden mukaan huomioiden käytettä- vissä olevat tilat ja tavaroiden käsittelykalusto.
KAUKALOELEMENTTIEN VARASTOINTILAVAT
Kaukaloelementtien varastointilavat koostuvat moduuleista siten, että peruslavaa voidaan täy- dentää tarpeen mukaan. Peruslava on vankkaa SFS-EN ISO 1461 -standardin mukaisesti kuuma- sinkittyä teräsprofiilia. Se on tarkoitettu liikutel- tavaksi haarukkatrukilla. Lava kestää on vähintään 1500 kg kuorman. Kaukaloelementit kiinnitetään lavaan kuormaliinalla. Peruslavaan on helppo li- sätä kaide joko toiseen tai molempiin päihin tar- peen mukaan. Kaide pudotetaan paikoilleen lavassa oleviin holkkeihin. Kaiteet tukevat kauka- loelementtejä ja estävät niitä kaatumasta. Lava voidaan varustaa joko muovista, viiravanerista tai ICEFLOOR-levystä tehdyllä pohjalla. Pohjalla va- rustettua lavaa voidaan käyttää myös muiden jääken- tillä tarvittavien koneiden ja laitteiden varastointiin.
Lisäämällä lavan alle vankkarakenteiset laakeroidut pyörät siitä saadaan käsin siirrettävä. Pyörillä varus- tetun lavan kantavuus on riittävä turvamarginaali huomioiden enintään 900 kg. Pyörällistä lavaa voi siirtää myös pumppukärryllä. Kaikkiin lavamalleihin on lisäksi saatavissa apurunko pumppukärryllä siir- telyä varten.Varastointilavoja voidaan käyttää myös akryyli- ja polykarbonaattilevyjen varastointiin. Ko- konainen varastointijärjestelmä koostuu erilaisista varastointilavoista jotka suunnittelemme ja mitoi- tamme kohteen tarpeita vastaaviksi.
13, 84100 YLIVIESKA, Puh. 08 349 600, Fax 08 420 420, info@icepro.fi, www.icepro.fi


   24   25   26   27   28