Page 13 - ICEPRO
P. 13

OY - Ratakatu
HOCKEYLINE
PROFILINE-järjestelmällä saadaan tyylikkäät ja turval- liset pääty- ja sivusuojat. Ma- teriaalina voidaan käyttää polykarbonaattia, akryylia tai karkaistua lasia.
Jäähallikaukaloidemme pot- kulistaan on AINA kiinnitetty kentän rajamerkinnät vakio- varusteena.
Reunakaiteen väri voidaan valita hallin väreihin sopi- vaksi. Sivu- ja päätysuojapyl- väiden jään puoleiset osat voidaan pulverimaalata ha- lutun värisiksi.
ICEPRO HOCKEYLINE -kaukalo on ominaisuuk- siltaan turvallinen ja joustava kaukalo pelaajille. Kau- kalo sopii erinomaisesti harjoitushalleihin ja pieniin kilpahalleihin.
HOCKEYLINEn tuentaa voidaan muokata lähes rajattomasti.Tuenta suunnitellaan yksilöllisesti koh- teen rakenne ja tarpeet huomioiden.
Tuenta voidaan ankkuroida, jäädyttää kiinni tai tukea painoilla.Tukijalat on tehty tarkasti laserleikkaamal- la ja niiden irrottamiseksi tai asentamiseksi ei tar- vitse irrottaa elementtejä toisistaan. Pelaajaporttien salvat ovat ruostumatonta terästä. Komposiittikah- va on miellyttävä käyttää sekä paljaalla kädellä, että pelihanskalla.
Aitiorakenteet sovitetaan kaukaloon tarkasti si- ten, ettei likaa ja roskaa kerääviä rakoja pääse syn- tymään.
Huoltoportin monitoimisalpa edustaa alan uusinta tekniikkaa. Salpa avaa ja lukitsee portin vipua kään- tämällä, keskittää sen suoraan ja pitää sen tiukas- ti kiinni. Huoltoportin potkulistat nousevat salvan avautuessa ja laskevat sen lukittuessa.
13, 84100 YLIVIESKA, Puh. 08 349 600, Fax 08 420 420, info@icepro.fi, www.icepro.fi


   11   12   13   14   15